Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Το Rbooks είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη/υπηρεσία πώλησης και ανάγνωσης βιβλίων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία «READNET PUBLICATIONS Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Βόλο και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 801021197, Δ.Ο.Υ Βόλου και τηλέφωνο επικοινωνίας 2421038805.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα rbooks.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Όροι χρήσης

Οι επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

1. Εγγραφή ή Σύνδεση

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο Χρήστης της υπηρεσίας (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης») πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του πρέπει να εγγραφεί στο σε αυτήν. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στην υπηρεσία απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στην υπηρεσία. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει πατώντας τον κατάλληλο σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε ενημέρωση που λαμβάνει.

2. Παραγγελία. Υποβολή και Αποδοχή

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος στην υπηρεσία. Η εταιρία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

4. Παράδοση παραγγελίας

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης

Μετά την αγορά του προϊόντος, το προϊόν γίνεται προσβάσιμο στην ενότητα «Η βιβλιοθήκη μου».

Ανωτέρα βία: Η εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρίας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η εταιρία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η εταιρία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

5. Τρόποι Πληρωμής της Παραγγελίας

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους παρακάτω τρόπους:

Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον από το Stripe χρησιμοποιώντας τεχνολογία κρυπτογράφησης, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής στην υπηρεσία Rbooks.

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις - Επιστροφή προϊόντων

Ρητώς συμφωνείται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

7. Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρίας

H Readnet Publications Ι.Κ.Ε δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από την υπηρεσία υπηρεσίες υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα δε φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Την υπηρεσία με το εμπορικό σήμα Rbooks ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Η Readnet καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή βλαπτικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από χρήστες του rbooks.gr. Οι επισκέπτες συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) του Rbooks που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Readnet. Η εμφάνιση των τελευταίων στον διαδικτυακό τόπο ή τρίτων συμβεβλημένων με αυτόν μερών δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του rbooks.gr μόνο για προσωπική χρήση.

Ο Πελάτης συμπληρώνει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο) στην ειδική Φόρμα Παραγγελίας που υπάρχει στην υπηρεσία, προκειμένου να υποβάλει στην εταιρία την παραγγελία του για προϊόντα. Η εταιρία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει τις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών πληροφορίες που καταχωρούνται από τον Πελάτη («προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα»). Η διαχείριση των πληροφοριών των Χρηστών γίνεται μέσω της υπηρεσίας Auth0 καθώς και από το διαχειριστικό περιβάλλον της Readnet. Τα Δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται από την εταιρία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης με τον Πελάτη και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης αυτής, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις εποπτικές Αρχές θα τηρούνται όσο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της εταιρίας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι τυχόν συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του Πελάτη κατά την είσοδό του στην υπηρεσία είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται από τον Πελάτη του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Ο Πελάτης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του, μέσω των ανωτέρω κωδικών, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο Πελάτης γνωστοποιήσει έστω και άθελά του τα στοιχεία αυτά, σε τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση απώλειας του password ή διαρροής του, ο Πελάτης θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρία, αλλιώς την υπηρεσία της Readnet δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, για λόγους ασφαλείας να αποφεύγεται η χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης προτείνεται να γίνεται χρήση συνδυασμών γραμμάτων, αριθμών αλλά και συμβόλων για τη δημιουργία password.

Για περισσότερες πληροφορίες ο Πελάτης μπορεί να επισκεφθεί την Πολιτική Απορρήτου.

9. Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω της υπηρεσίας διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την εταιρία στην Ελλάδα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν ο Πελάτης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο site από άλλη χώρα, τότε ο ίδιος έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρίας και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Βόλου. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή του Πελάτη και η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Η Rbooks έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του https://rbooks.gr.

Επιστροφή στην Αρχική