Εκδώστε το βιβλίο σας!

Το Rbooks είναι πάντα ανοιχτό για καινούργιες συνεργασίες!

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείου: .pdf, .doc, .docx, .pages, .odt, .ott
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 100MB

Συχνές ερωτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να στείλουν ολόκληρο το βιβλίο τους, ώστε η ομάδα ανάγνωσης του Rbooks να έχει μία ολοκληρωμένη/εμπεριστατωμένη άποψη για αυτό. Μην ανησυχείτε, αν το βιβλίο σας δεν εγκριθεί, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτό.

Όχι, δεν υπάρχει κανένα κόστος για τους συγγραφείς. Πιο συγκεκριμένα, το Rbooks προσφέρει δωρεάν γραφιστική και γλωσσική επιμέλεια στα βιβλία που έχουν εγκριθεί και φυσικά την ψηφιακή τους διαμόρφωση, δεδομένου ότι η πρόκειται για ψηφιακή έκδοση.

Ναι, η έκδοση του Rbooks αφορά αποκλειστικά την ψηφιακή έκδοση των βιβλίων. Δεν υπάρχει η δυνατότητα έντυπης έκδοσης.

Αμέσως μετά την υπογραφή του συμφωνητικού σας με το Rbooks, το βιβλίο που θα εκδοθεί θα πρέπει να σταματήσει να είναι διαθέσιμο εντός 7 ημερών σε οποιαδήποτε μορφή υπάρχει, είτε σε ηλεκτρονικό αποθετήριο είτε στα βιβλιοπωλεία.

Το διάστημα, το οποίο μεσολαβεί από την αποστολή του βιβλίου από τον/ην συγγραφέα έως και την έγκρισή του, μπορεί διαρκέσει από μία εβδομάδα έως και τέσσερις μήνες. Εξαρτάται πάντα από τον όγκο των βιβλίων που λαμβάνει η ομάδα του Rbooks.

Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύσει κάθε έργο σε διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού της με τον/την συγγραφέα. Ωστόσο, συνήθως η διαδικασία έκδοσης ολοκληρώνεται νωρίτερα, δηλαδή μεταξύ ενός έως τεσσάρων μηνών. Εξαρτάται πάντα από την επιμέλεια που χρειάζεται κάθε έργο και από τον όγκο εργασίας της ομάδας της επιμέλειας.