4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης Με Διεθνή Συμμετοχή: Ε΄ ΤΟΜΟΣ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης Με Διεθνή Συμμετοχή: Ε΄ ΤΟΜΟΣ

Ε. Μητσοπούλου, Α.-Σ. Αντωνίου, Ό. Κόφα, Φ. Πολυχρόνη, Ε. Παλιβάκου, Χριστίνα Συριοπούλου-Δελλή, Ειρήνη Πάσουλα, Ε. Παλιβάκου, Μαρία Καραπαναγιώτου, Αγγελική Σαΐτη, Ελένη Φάλαρη, Ιωάννα Καράμπελα, Σταυρούλα Δωρή, Βασιλική Μεταλλινού, Χρυσούλα Καρατζά, Ιωάννης Αγαλιώτης, Λευκοθέα Καρτασίδου, Σεραφείμ Γκλαβέρης, Ανατολή Κιρπουίκη, Ιωάννης Αγαλιώτης, Παναγιώτα Μπαμπαλιάρη, Βασιλική Γιαννούλη, Ιωάννης Αγαλιώτης, Ειρήνη Γουλετά, Τριανταφυλλιά Τατσιοπούλου, Μαρία-Αικατερίνη Μαυρίδου, Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Κωνσταντίνα Φράγκου, Μαρία Πλατσίδου, Ανδρόγιαννης Ηλίας, Μαριάννα Χατζοπούλου, Σπυριδούλα Καρίπη, Ελευθερία Παπαμιχαλοπούλου, Μαρία Γελαστοπούλου, Γεώργιος Μπούρχας, Ιωάννης Μπουσδούνης , Μαρία Ζέζα, Αφροδίτη Μπεκιάρη, Μαρία – Άννα Κοκκινιώτη, Ευθ. Πρεβέντας, Παναγ. Τσιριγώτη, Κων/να Τσιτσέλη, Μαρία Κουνούκλα, Μαρία-Ελένη Μίχα, Φίλιππος Βλάχος, Αικατερίνη Καραγιάννη, Ειρήνη Τσιμητάκη, Φίλιππος Βλάχος, Κυριακή Καλοστύπη, Μαρία Χορλιαφάκη, Γουλιέλμος Δούναβης, Αικατερίνη Αντωνοπούλου, Κωνσταντίνα Μουστάκα, Μαρία Κουλιανού, Σταυρούλα Σαμαρτζή, Α. Θεοδωροπούλου, Ε. Τσιρέμπολου, Αγγελική Γενά, Κων/νος Χρηστάκης, Μαρία Δροσινού, Παναγιώτα Καλδή, Μαρία Μπακογιάννη, Aρτεμις Καλαμάρη, Ηλιάνα Ρωμανά, Δέσποινα Ορφανού, Πέτρος Ορφανός, Κωνσταντίνα Μίντζια, Σπυρίδων Ορφανός

Ο παρών είναι ο Ε΄ τόμος, από το σύνολο των πέντε τόμων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή συμμετοχή με τίτλο: “Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση”, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί της πράξης, θεραπευτές, καθώς και άτομα με αναπηρία, αποδίδουν τις πλέον σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση, στο πλέον αναγνωρισμένο Συνέδριο του χώρου. Πραγματεύονται κρίσιμα ζητήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη του ατόμου και περιγράφονται προτάσεις άμβλυνσης. Μελετούνται τα δικαιώματα και η στήριξη στο κοινωνικό σύνολο, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και της αναπηρίας. Η φιλοσοφία άλλωστε του Συνεδρίου έδινε έμφαση στην έγκαιρη και εντατική παρέμβαση μέσα από την κοινότητα, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου και τη μεγιστοποίηση της αυτοδιαχείρισής του.

30.00€

Αριθμός σελίδων:   560

Έτος κυκλοφορίας:   2019

ISBN:   978-618-54980-2-3 ISBN (SET): 978-618-84140-6-

Τύπος βιβλίου:   PDF

 • Χαρισματικά παιδιά και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Διαγνωστικά προβλήματα και προβληματισμοί: Ε. Μητσοπούλου & Α.-Σ. Αντωνίου
 • Οι αναγνωστικές δεξιότητες των παιδιών με σύνδρομο Down: Ό. Κόφα, Α.-Σ. Αντωνίου & Φ. Πολυχρόνη
 • Διερεύνηση επαγγελματικής ετοιμότητας εφήβων με νοητική αναπηρία: Α.-Σ. Αντωνίου & Ε. Παλιβάκου
 • Άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και «καμουφλάζ» των αυτιστικών χαρακτηριστικών τους σε κοινωνικές καταστάσεις: αιτίες, στρατηγικές και προεκτάσεις: Χριστίνα Συριοπούλου-Δελλή, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου & Ειρήνη Πάσουλα
 • Αντιμετώπιση αγχωδών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους μέσω της Γνωστικής-Συμπεριφορικής θεραπείας: Ε. Παλιβάκου & Α.-Σ. Αντωνίου
 • Μοντέλα Συνεργατικής Συμβούλευσης και Συνδιδασκαλίας: Μαρία Καραπαναγιώτου & Αγγελική Σαΐτη
 • Παράλληλη στήριξη, μια δυναμική διαδικασία εξέλιξης: Ελένη Φάλαρη
 • Πρακτικές εφαρμογές στην Παράλληλη Στήριξη: Δουλεύοντας στον ιδιωτικό τομέα: Ιωάννα Καράμπελα
 • Καταγράφοντας τη πορεία ενός μαθητή στο σχολείο: Σταυρούλα Δωρή
 • Μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο chiari, βαλβίδα στο κεφάλι και μαθησιακές δυσκολίες: Βασιλική Μεταλλινού
 • Η Σχέση Αναγνωστικής Αποκωδικοποίησης και Αυτοαντίληψης/Αυτοεκτίμησης: μία διερευνητική μελέτη σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου: Χρυσούλα Καρατζά, Ιωάννης Αγαλιώτης & Λευκοθέα Καρτασίδου
 • Λάθη μαθητών Δημοτικού Σχολείου με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην ακουστική’-’αναγνωστική κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων: Σεραφείμ Γκλαβέρης, Ανατολή Κιρπουίκη & Ιωάννης Αγαλιώτης
 • Η χρήση και η αποτελεσματικότητα στρατηγικών για την αναγνωστική κατανόηση μαθητών Γυμνασίου με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Παναγιώτα Μπαμπαλιάρη, Βασιλική Γιαννούλη & Λευκοθέα Καρτασίδου
 • Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της «Συστηματικής Αλληλεπιδραστικής Διδασκαλίας Γραφής» στη βελτίωση του γραπτού λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών: Ιωάννης Αγαλιώτης, Ειρήνη Γουλετά & Τριανταφυλλιά Τατσιοπούλου
 • Μοντέλο Αναλυτικού Προγράμματος Λήψης Απόφασης: μια συμπεριληπτική προσέγγιση βασισμένη στον αυτοπροσδιορισμό: Λευκοθέα Καρτασίδου
 • Ο Αυτοπροσδιορισμός σε σχέση με τις Επιλογές μαθητών Β/βαθμιας εκπαίδευσης με Ήπια Νοητική Αναπηρία στην Ελλάδα: μια πιλοτική έρευνα: Μαρία-Αικατερίνη Μαυρίδου, Λευκοθέα Καρτασίδου, & Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος
 • Η σχέση του Αυτοπροσδιορισμού και της Ποιότητας Ζωής εφήβων και Νέων με Νοητική Αναπηρία: Κωνσταντίνα Φράγκου, Λευκοθέα Καρτασίδου & Μαρία Πλατσίδου
 • Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με προβλήματα όρασης.Αγωγή κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης: Ανδρόγιαννης Ηλίας
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για κωφούς και βαρήκοους μαθητές:Εκμάθηση της ΕΝΓ στη Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού: Μαριάννα Χατζοπούλου & Σπυριδούλα Καρίπη
 • Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία: Ελευθερία Παπαμιχαλοπούλου & Μαρία Γελαστοπούλου
 • Λέξεις, ήχοι και εικόνες: Ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας καθώς και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας μέσα από τα παραμύθια: Ελευθερία Παπαμιχαλοπούλου
 • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τις εφαρμογές «κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ’ έως ΣΤ΄ Δημοτικού» & «Κοινωνική ζωή και εξερεύνηση του περιβάλλοντος» μαθητών με κινητική αναπηρία: Γεώργιος Μπούρχας & Ιωάννης Μπουσδούνης
 • Ανάπτυξη απτικής νοηματικής επικοινωνίας για παιδιά με τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση: Μαρία Ζέζα & Αφροδίτη Μπεκιάρη
 • Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία: Από τα θεωρητικά μοντέλα στις παρεμβάσεις: Μαρία – Άννα Κοκκινιώτη, Ευθ. Πρεβέντας, Παναγ. Τσιριγώτη, Κων/να Τσιτσέλη & Φ. Βλάχος
 • Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά: Μαρία Κουνούκλα, Μαρία-Ελένη Μίχα & Φίλιππος Βλάχος
 • Νευρο-γνωστικά ελλείμματα, ετερογένεια και υποτύποι στις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά: Αικατερίνη Καραγιάννη, Ειρήνη Τσιμητάκη & Φίλιππος Βλάχος
 • Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και τα αίτιά τους: Κυριακή Καλοστύπη, Μαρία Χορλιαφάκη & Φίλιππος Βλάχος
 • Ο ρόλος της δραματοθεραπείας στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Γουλιέλμος Δούναβης & Αικατερίνη Αντωνοπούλου
 • Συμβουλευτική γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρία: Μελέτη περίπτωσης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ευβοίας: Κωνσταντίνα Μουστάκα
 • Μεταγνωστική ενημερότητα: Στρατηγικές ανάγνωσης σε τυπικούς μαθητές Γυμνασίου και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Μαρία Κουλιανού & Σταυρούλα Σαμαρτζή
 • Αξιολόγηση και Διδασκαλία Δεξιοτήτων Επιτελικών Λειτουργιών σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Α. Θεοδωροπούλου, Ε. Τσιρέμπολου & Αγγελική Γενά
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές δυσκολίες. Σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση από φιλολόγους: Τιμώμενος πρόεδρος: Κων/νος Χρηστάκης, επ. πάρεδρος του Π.Ι., συγγραφέας
 • Άτυπη Παιδαγωγική Αξιολόγηση περίπτωσης μαθήτριας με τη χρήση της Ελληνικής Κλίμακας Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV. Κλίμακα για Εκπαιδευτικούς: Μαρία Δροσινού & Παναγιώτα Καλδή
 • Διαφοροποιημένες διδακτικές αλληλεπιδράσεις σε μαθητή με αυτισμό στο Κέντρο Ημέρας: Μαρία Δροσινού & Μαρία Μπακογιάννη
 • Οπτικοί εννοιολογικοί διευκολυντές και στοχευμένα διαφοροποιημένα γλωσσικά κείμενα σε μαθήτρια με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία) στο κοινωνικό φροντιστήριο: Μαρία Δροσινού, & Aρτεμις Καλαμάρη
 • Δημιουργία ντοσιέ στα γλωσσικά μαθήματα σε περίπτωση κοινωνικής απομόνωσης σε μαθητή με Αυτισμό στο γυμνάσιο: Μαρία Δροσινού, & Ηλιάνα Ρωμανά
 • Ερευνητική Πρόταση Συσχετισμού Μακρόχρονης Μνήμης και Ανάγνωσης: Δέσποινα Ορφανού
 • «Συστηματική» Διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών: Πέτρος Ορφανός & Κωνσταντίνα Μίντζια
 • Η Τεχνολογία σε μαθησιακά περιβάλλοντα «αλλαγών»: Σπυρίδων Ορφανός & Πέτρος Ορφανός
 • «Στηρίγματα» των αντισταθμιστικών θεσμών: Πέτρος Ορφανός

Μόνο συνδεδεμένοι χρήστες που έχουν αγοράσει αυτό το βιβλίο μπορούν να αφήσουν κριτική.

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο μέχρι στιγμής.

601C067F-0803-4F03-A6B7-33D0EF61856D