4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης Με Διεθνή Συμμετοχή: Β΄ ΤΟΜΟΣ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης Με Διεθνή Συμμετοχή: Β΄ ΤΟΜΟΣ

Αδριανός Γ. Μουταβελής, Ζωή Κρόκου, Πέτρος Ορφανός, Δέσποινα Κωνσταντοπούλου, Ευαγγελία Καραΐσκου, Παναγιώτα Βορδώνη, Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Βαμβάκη Άννα, Τρύφων Μαυροπαλιάς, Κανάκη Ευαγγελία, Παφλιά Κρυσταλία, Πελεκάνος Άγγελος, Ιωάννα Καρτάκη, Σταύρου Αικατερίνη, Τσαούση Δέσποινα, Αδριανός Γ. Μουταβελής, Χρυσάνθη Μωραΐτη, Μαρίνα Λαμανδρέα, Αδριανός Γ. Μουταβελής, Τρύφων Μαυροπαλιάς, Αναστασία Αλευριάδου, Παναγιώτα Καραπιπέρη, Αντωνίου Αλέξανδρος- Σταμάτιος, Θεοδώρα Αστέρη, Μαρία Καρανίκου, Μαρία Καργιώτη, Προκόπης Η. Μανωλάκος, Μαρία Καρμοκόλια, Ματσίκα Δέσποινα, Μουστάκα Κατερίνα, Ελένη Καρτσιώτη, Μαρία Οικονόμου, Μενελία – Μαρία Τολόγλου, Ελένη Ζηκοπούλου, Βασιλική Παπαθανασίου, Μαρία Χανουμίδου, Ελένη Ανδρέου, Δήμητρα Λιάπη, Γεώργιος Μουτσινάς, Αικατερίνη Μαρίτση, Δήμητρα Τομαρά, Μαρία Καρκάνη, Πισσαδάκη Αγγελική, Μορφίδη Ελένη, Μαριάνθη Αράπη, Θεοδώρα Πυττερού

Ο παρών είναι ο Β΄ τόμος, από το σύνολο των πέντε τόμων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή συμμετοχή με τίτλο: “Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση”, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί της πράξης, θεραπευτές, καθώς και άτομα με αναπηρία, αποδίδουν τις πλέον σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση, στο πλέον αναγνωρισμένο Συνέδριο του χώρου. Πραγματεύονται κρίσιμα ζητήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη του ατόμου και περιγράφονται προτάσεις άμβλυνσης. Μελετούνται τα δικαιώματα και η στήριξη στο κοινωνικό σύνολο, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και της αναπηρίας. Η φιλοσοφία άλλωστε του Συνεδρίου έδινε έμφαση στην έγκαιρη και εντατική παρέμβαση μέσα από την κοινότητα, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου και τη μεγιστοποίηση της αυτοδιαχείρισής του.

20.00€

Αριθμός σελίδων:   345

Έτος κυκλοφορίας:   0

ISBN:   978-618-54980-0-9 ISBN (SET): 978-618-84140-6-8

Τύπος βιβλίου:   PDF

 • Συμπεριφορές άγχους και σχολική θυματοποίηση μαθητών δημοτικού σχολείου: Αδριανός Γ. Μουταβελής, Ζωή Κρόκου, Πέτρος Ορφανός & Δέσποινα Κωνσταντοπούλου
 • Η συμβολή του CBT σε παιδί με συναισθηματικές δυσκολίες και σχολική άρνηση, στο Δημοτικό Σχολείο: μελέτη περίπτωσης: Ευαγγελία Καραΐσκου, Ζωή Κρόκου
 • Η ευτυχία ατόμων με αναπηρία: Η επίδραση της προσαρμογής στην αναπηρία, της αυτοεκτίμησης και ατομικών παραγόντων: Παναγιώτα Βορδώνη & Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης
 • Η αντιμετώπιση της επιθετικότητας μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας: Βαμβάκη Άννα & Τρύφων Μαυροπαλιάς
 • Παιδική Κακοποίηση, Παρουσίαση Περιστατικού – Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού: Κανάκη Ευαγγελία, Παφλιά Κρυσταλία, Πελεκάνος Άγγελος
 • Διερεύνηση της ικανότητας αναγνώρισης συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου από άτομα με συναισθηματικές δυσκολίες: Ιωάννα Καρτάκη
 • Η επίδραση του άγχους σε οικογένειες με ανάπηρα τέκνα: Σταύρου Αικατερίνη & Τσαούση Δέσποινα
 • Η Επαγγελματική Εξουθένωση και η Ψυχική Ανθεκτικότητα των Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Αδριανός Γ. Μουταβελής & Χρυσάνθη Μωραΐτη
 • Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η σχέση με τη συναισθηματική νοημοσύνη: Μαρίνα Λαμανδρέα, Αδριανός Γ. Μουταβελής
 • Πρακτικές ένταξης στη Λατινική Αμερική: Οι περιπτώσεις της Βραζιλίας και του Μεξικού: Τρύφων Μαυροπαλιάς & Αναστασία Αλευριάδου
 • Απόψεις εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στις γενικές τάξεις: Παναγιώτα Καραπιπέρη, Αντωνίου Αλέξανδρος- Σταμάτιος
 • Η διαγνωστική παρέμβαση ως εργαλείο διαφοροδιάγνωσης, εκπαιδευτικού σχεδιασμού και συμβουλευτικής για την διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ: Μελέτη περίπτωσης: Θεοδώρα Αστέρη, Μαρία Καρανίκου & Μαρία Καργιώτη
 • Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης ως προς τη συμπερίληψη μαθητών της Ειδικής στη Γενική Εκπαίδευση: Προκόπης Η. Μανωλάκος
 • Η ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Απόψεις γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Μαρία Καρμοκόλια
 • Ένα Εγχείρημα Συνεκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μεταξύ Μαθητών Γενικής με Μαθητές Ειδικής Αγωγής. Η Βιωματική Μάθηση ως Κοινός Τόπος: Ματσίκα Δέσποινα, Μουστάκα Κατερίνα & Ελένη Καρτσιώτη
 • Η έρευνα δράσης ως μέσο διερεύνησης των συνεργατικών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών σε μια γενική τάξη: Μαρία Οικονόμου, Μενελία – Μαρία Τολόγλου
 • Η διερεύνηση των αντιλήψεων μαθητών Δημοτικού Σχολείου με μαθησιακές δυσκολίες για την επιτυχία και ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών: Ελένη Ζηκοπούλου & Βασιλική Παπαθανασίου
 • Συνεργασία Γενικής και Ειδικής Αγωγής: Μια μελέτη περίπτωσης ιδιωτικής παράλληλης στήριξης: Μαρία Χανουμίδου
 • Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για την ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, σε σχέση με τις πεποιθήσεις τους για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους: Ελένη Ανδρέου & Δήμητρα Λιάπη
 • «Μια σχολική παράσταση στο δάσος»: Διδακτικό σενάριο διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα της «Γλώσσας» Στ΄ Δημοτικού: Γεώργιος Μουτσινάς & Αικατερίνη Μαρίτση
 • Οι Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης στα American Community Schools of Athens: Δήμητρα Τομαρά & Μαρία Καρκάνη
 • Η κατανόηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Πισσαδάκη Αγγελική & Μορφίδη Ελένη
 • Μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα: οι παραμελημένοι του εκπαιδευτικού συστήματος;: Μαριάνθη Αράπη & Σπυρίδων - Γεώργιος Σούλης
 • Η αναγκαιότητα ίδρυσης ειδικών σχολείων για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης στα χαρισματικά ή ταλαντούχα παιδιά. Το παράδειγμα της Αμαλιάδας του Νομού Ηλείας: Θεοδώρα Πυττερού

Μόνο συνδεδεμένοι χρήστες που έχουν αγοράσει αυτό το βιβλίο μπορούν να αφήσουν κριτική.

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο μέχρι στιγμής.

CA606709-BD38-43FC-BA53-F9864366735A