4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης Με Διεθνή Συμμετοχή: Α΄ ΤΟΜΟΣ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης Με Διεθνή Συμμετοχή: Α΄ ΤΟΜΟΣ

Ζωή Κρόκου, Δέσποινα Κωνσταντοπούλου, Βασιλική Μπελογιάννη, Αντώνιος-Αλέξανδρος Ράπτης, Ελένη Ραχανιώτη, Αναστασία Αλευριάδου, Ιωάννης Χριστακόπουλος, Θεοδώρα-Ευαγγελία Θεοδωροπούλου, Μαρίνα Λουάρη, Φίλιππος Βλάχος, Δήμητρα Νούσκα, Βασιλική Γιαννούλη, Μαίρη Ζιώγα, Παναγιώτα Κάτσινου, Βασιλική Γιαννούλη, Δημήτριος Κουρτέλης, Ευθύμιος Γκούμας, Αφροδίτη Τέλη, Ιωάννης Αγαλιώτης, Ελευθερία Ισμιρλίδου, Ιωάννης Αγαλιώτης, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Ευθύμιος Γκούμας, Αναστασία Κατσούγκρη, Εμμανουήλ Κουμπιάς, Βασίλης Κουρμπέτης, Μαρία Γελαστοπούλου, Στρατηγούλα Πολίτη-Γεωργούση, Ευγενία Π. Παναγοπούλου, Ελένη Ιβανούδη, Αγγελική Ζάχου

Ο παρών είναι ο Α΄ τόμος, από το σύνολο των πέντε τόμων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή συμμετοχή με τίτλο: “Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση”, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί της πράξης, θεραπευτές, καθώς και άτομα με αναπηρία, αποδίδουν τις πλέον σύγχρονες τάσεις και προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση, στο πλέον αναγνωρισμένο Συνέδριο του χώρου. Πραγματεύονται κρίσιμα ζητήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη του ατόμου και περιγράφονται προτάσεις άμβλυνσης. Μελετούνται τα δικαιώματα και η στήριξη στο κοινωνικό σύνολο, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και της αναπηρίας. Η φιλοσοφία άλλωστε του Συνεδρίου έδινε έμφαση στην έγκαιρη και εντατική παρέμβαση μέσα από την κοινότητα, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου και τη μεγιστοποίηση της αυτοδιαχείρισής του.

20.00€

Αριθμός σελίδων:   351

Έτος κυκλοφορίας:   0

ISBN:   978-618-84140-7-5 ISBN (SET): 978-618-84140-6-8

Τύπος βιβλίου:   PDF

 • Η ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης με την αξιοποίηση της Αμοιβαίας διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο: Ζωή Κρόκου, Δέσποινα Κωνσταντοπούλου
 • Η «διασάλευση» της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές Ε’ Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες: Ζωή Κρόκου
 • Το βίωμα της Δυσλεξίας: Αφηγήσεις Ενηλίκων με Δυσλεξία: Βασιλική Μπελογιάννη & Αντώνιος-Αλέξανδρος Ράπτης
 • Η συσχέτιση των εκτελεστικών λειτουργιών με τη μαθησιακή διαδικασία και σχολική επίδοση: Εφαρμογές στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Ελένη Ραχανιώτη & Αναστασία Αλευριάδου
 • Οι μαθητές Γυμνασίου, που φοιτούν σε τμήματα ένταξης, συζητούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την παραγωγή γραπτού λόγου: Ιωάννης Χριστακόπουλος
 • Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας για τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας αναφορικά με τους υποψηφίους με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Προτάσεις για τη βελτίωση της εξεταστικής διαδικασίας: Θεοδώρα-Ευαγγελία Θεοδωροπούλου
 • Εκπαιδευτικές επιλογές μαθητών με δυσλεξία στο Λύκειο και στις Πανελλήνιες εξετάσεις: Μαρίνα Λουάρη & Φίλιππος Βλάχος
 • Διαφορές στην αναγνωστική επίδοση μεταξύ μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και μαθητών τυπικής ανάπτυξης: Δήμητρα Νούσκα & Βασιλική Γιαννούλη
 • Διδασκαλία και εφαρμογή μεταγνωστικών στρατηγικών στην ορθογραφία, από μαθητή δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Μαίρη Ζιώγα
 • Στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής και ορθογραφικά λάθη: Μια συγκριτική διερεύνηση σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Παναγιώτα Κάτσινου & Βασιλική Γιαννούλη
 • Η επιρροή του μαθήματος της μουσικής στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Δημήτριος Κουρτέλης
 • Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών με τη χρήση χειραπτικών υλικών: Ευθύμιος Γκούμας
 • Αποτελεσματική διδασκαλία αριθμητικών συνδυασμών σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: Ο ρόλος γενικών γνωστικών παραγόντων και ειδικών μαθηματικών γνώσεων: Αφροδίτη Τέλη & Ιωάννης Αγαλιώτης
 • Επίλυση γραπτών μαθηματικών προβλημάτων από μαθητές με Μη Λεκτικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και μαθητές με Σύνδρομο Άσπεργκερ: Μια συγκριτική μελέτη: Ελευθερία Ισμιρλίδου & Ιωάννης Αγαλιώτης
 • Μαθηματική κατανόηση και αναπαράσταση με χειραπτικά υλικά. Μια διαφοροποιημένη προσέγγιση της διδασκαλίας βασικών μαθηματικών εννοιών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Ευθύμιος Γκούμας
 • Εκπαίδευση Προσφύγων: Από τις Δ.Υ.Ε.Π. στις Τάξεις Υποδοχής: Αναστασία Κατσούγκρη & Εμμανουήλ Κουμπιάς
 • Καθολικά Σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες: Βασίλης Κουρμπέτης, Μαρία Γελαστοπούλου
 • Οι Νέες Τεχνολογίες ως παρεμβατικό εργαλείο στην εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα: Στρατηγούλα Πολίτη-Γεωργούση
 • Αρθρωτικές διαταραχές και ελλειμματική φωνητική αντίληψη στους μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου: Ευγενία Π. Παναγοπούλου
 • Διερεύνηση φωνολογικών, αναγνωστικών και ορθογραφικών ικανοτήτων ενός δίγλωσσου παιδιού με αναπτυξιακή γλωσσική δια-ταραχή: σύγκριση με μονόγλωσσα παιδιά τυπικής ανάπτυξης: Ελένη Ιβανούδη, Αγγελική Ζάχου

Μόνο συνδεδεμένοι χρήστες που έχουν αγοράσει αυτό το βιβλίο μπορούν να αφήσουν κριτική.

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο μέχρι στιγμής.

000C00F4-9076-4944-85D9-EBEBF3DBA993