Αξιολογώ Σχεδιάζω Διδάσκω

Αξιολογώ Σχεδιάζω Διδάσκω

Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

Το βιβλίο παρέχει α) την θεωρητική τεκμηρίωση σε σχέση με τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη Γλώσσα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και β) έτοιμο-προς-χρήση εκπαιδευτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό και τον/την ειδικό/ειδική παιδαγωγό και τους μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τους επιμέρους παράγοντες αυτής, τη φωνημική και φωνολογική επίγνωση, την ευχέρεια και την κατανόηση. Παρέχει έτοιμα σχέδια διδασκαλίας με επισυναπτόμενα φύλλα εργασίας για τους παραπάνω τομείς.

50.00€

Αριθμός σελίδων:   600

Έτος κυκλοφορίας:   2020

ISBN:   978-618-84140-2-0

Τύπος βιβλίου:   PDF

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΜΕΡΟΣ Ι - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Κεφάλαιο 1ο: Ανάγνωση και Γραμματισμός
 • Κεφάλαιο 2ο: Μαθησιακές Δυσκολίες
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΩ
 • Κεφάλαιο 3ο: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΣΧΕΔΙΑΖΩ
 • Κεφάλαιο 4ο: Σχεδιασμός διδασκαλίας και παρέμβασης
 • ΜΕΡΟΣ IV - ΔΙΔΑΣΚΩ
 • Κεφάλαιο 5ο: Αναδυόμενος Γραμματισμός
 • Κεφάλαιο 6ο: Φωνολογική και Φωνημική Επίγνωση: Στρατηγικές και διδακτικές εφαρμογές
 • Κεφάλαιο 7ο: Αναγνωστική Κατανόηση: Στρατηγικές και διδακτικές εφαρμογές
 • Κεφάλαιο 8ο: Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου - Διδακτικές Εφαρμογές
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μόνο συνδεδεμένοι χρήστες που έχουν αγοράσει αυτό το βιβλίο μπορούν να αφήσουν κριτική.

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο μέχρι στιγμής.

00F15A73-1F2F-41F0-9998-54DDBE7F72B8