Ο Γραμματισμός ως Κοινωνική Πρακτική: Τέσσερις μελέτες στις σπουδές Γραμματισμού

Ο Γραμματισμός ως Κοινωνική Πρακτική: Τέσσερις μελέτες στις σπουδές Γραμματισμού

Φίλιππος Τεντολούρης

Το παρόν βιβλίο εισάγει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σε ζητήματα του γραμματισμού στα πλαίσια του πεδίου των Σπουδών Γραμματισμού (Literacy Studies) και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς/ές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες που ασχολούνται με ζητήματα περιγραφής, ανάλυσης και διδασκαλίας του γραμματισμού. Ο γραμματισμός στο παραπάνω πεδίο συνιστά κοινωνική πρακτική (social practice): ικανότητα παραγωγής και πρόσληψης του γραπτού λόγου που δεν μπορεί να αποκοπεί τόσο από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ο γραμματισμός «τοποθετείται» και αποκτάει νόημα όσο και από τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις και σχέσεις εξουσίας με τις οποίες είναι «εμποτισμένος». Η οπτική του γραμματισμού ως πρακτική παρουσιάζεται σε δύο επίπεδα. Στο θεωρητικό επίπεδο δύο μελέτες εστιάζουν στις έννοιες του λειτουργικού αναλφαβητισμού και του κριτικού γραμματισμού του Paulo Freire ενώ στο εμπειρικό επίπεδο δύο μελέτες προτείνουν ένα πλαίσιο ανάλυσης σχολικών πρακτικών ως πλεγμάτων γλωσσικής χρήσης και πράξεων (nexcuses of doings and sayings) και των ειδών λόγου (genres), που προέκυψαν σ’ αυτές, ως προσανατολισμών αντίληψης των κειμένων.

9.99€

Αριθμός σελίδων:   149

Έτος κυκλοφορίας:   2019

ISBN:   978-618-84140-3-7

Τύπος βιβλίου:   PDF

  • 1. Η λειτουργική οπτική του αναλφαβητισμού: επιστημολογικά προβλήματα μίας αυτόνομης οπτικής του γραμματισμού
  • 2. Ο κριτικός γραμματισμός του Paulo Freire: επιστημολογικά προβλήματα μίας αυτόνομης οπτικής του γραμματισμού
  • 3. Κατασκευάζοντας διαθεματικά κείμενα: η άρρητη χρήση εκφραστικών πρακτικών γραμματισμού στην Ευέλικτη Ζώνη
  • 4. Πολυτροπικά είδη λόγου και πρακτικές γραμματισμού: προς ένα εθνογραφικό πλαίσιο κατανόησης

Μόνο συνδεδεμένοι χρήστες που έχουν αγοράσει αυτό το βιβλίο μπορούν να αφήσουν κριτική.

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο μέχρι στιγμής.

348F0998-4FC9-41C8-AB5A-CB867F4A0570