Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά - Χτίζοντας Γέφυρες Με Τη Διδακτική Πράξη

Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά - Χτίζοντας Γέφυρες Με Τη Διδακτική Πράξη

Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

Βιβλίο 5 από 10 της σειράς Πακέτο για Μαθησιακές Δυσκολίες

Σύντομη περιγραφή: Τα μαθηματικά έχουν τη δική τους γλώσσα που είναι αυστηρή και περιεκτική. Κάθε έννοια και κάθε διαδικασία δομείται επάνω σε μια απλούστερη με τρόπο που να είναι σχεδόν αδύνατη η αποτελεσματική προσέγγιση μιας έννοιας αν δεν έχουν κατακτηθεί οι προηγούμενες. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων απαιτεί τον συνδυασμό πολλαπλών γνωστικών διαδικασιών. Η ίδια η φύση των Μαθηματικών και οι πολλαπλές γνωστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με την ετερογένεια μεταξύ των μαθητών που παρατηρείται στις σύγχρονες σχολικές τάξεις, όπως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικά προβλήματα ή οι μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα, γεννούν προβληματισμούς και ερωτήματα στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών. Το παρόν βιβλίο προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών και τον αποτελεσματικό τρόπο προσέγγισης τους. Εστιάζει με έμφαση στις μεθόδους και τις στρατηγικές που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διδασκαλία προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες μάθησης. Είναι το πρώτο από τη σειρά των 6 Μαθηματικών βιβλίων της σειράς A-Learning, το οποίο περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο, δηλαδή έννοιες και ορισμούς για τις μαθησιακές δυσκολίες καθώς επίσης και αποτελεσματικές μεθόδους και στρατηγικές για την διδασκαλία των μαθηματικών και την υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στην τάξη. Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Τζιβινίκου, Σ. (2018). Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά: Χτίζοντας γέφυρες με τη διδακτική πράξη. Πακέτο Στρατηγικών για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 5ο βιβλίο. Βόλος: Readnet Publications.

14.00€

Αριθμός σελίδων:   124

Έτος κυκλοφορίας:   2018

ISBN:   978-618-83975-9-0

Τύπος βιβλίου:   PDF

 • Ορισμοί και χαρακτηριστικά
 • Ορισμοί των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά
 • Θεωρήσεις σχετικά με τις ικανότητες στα μαθηματικά
 • Χαρακτηριστικά των μαθητών που εμφανίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες στα μαθηματικά
 • Η διδασκαλία των μαθηματικών
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Ελλάδας για τα Μαθηματικά
 • Οι βασικές μαθηματικές δεξιότητες
 • Υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά
 • Πλαίσιο υποστήριξης
 • Υποστήριξη στο πλαίσιο του τμήματος ένταξης ή της γενικής τάξης
 • Εκπαιδευτική υποστήριξη
 • Προσεγγίσεις και βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη
 • Διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές για τη διδασκαλία των μαθηματικών
 • Χειραπτικά υλικά για τη διδασκαλία των μαθηματικών
 • Η χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία των μαθηματικών

Μόνο συνδεδεμένοι χρήστες που έχουν αγοράσει αυτό το βιβλίο μπορούν να αφήσουν κριτική.

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο μέχρι στιγμής.

198D1B43-190E-458F-AAAB-3C59C479A176