Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά - Πρώτες Μαθηματικές Έννοιες

Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά - Πρώτες Μαθηματικές Έννοιες

Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

Βιβλίο 6 από 10 της σειράς Πακέτο για Μαθησιακές Δυσκολίες

Σύντομη περιγραφή: Η ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων ξεκινά πολύ πριν την επίσημη διδασκαλία και την είσοδο των μαθητών στο σχολείο, από την πρώιμη ηλικία. Μεγάλος αριθμός ερευνών υποδεικνύει ότι τα παιδιά από πολύ μικρά διαθέτουν κάποιο είδος κατανόησης των αριθμών και της απαρίθμησης. Για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης είναι πολύ σημαντικό το στάδιο κατάκτησης των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων κατά την προσχολική ηλικία (Τζιβινίκου, 2015). Με την είσοδο του μαθητή στο νηπιαγωγείο του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξει τις πρώτες μαθηματικές έννοιες με ποιο οργανωμένο τρόπο, μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση από τον εκπαιδευτικό. Επιπλέον, η ευελιξία των δομών και οι δυνατότητες του Νηπιαγωγείου, εξυπηρετούν τον εντοπισμό των μαθητών εκείνων που παρουσιάζουν δυσκολία στην κατάκτηση των πρώτων μαθηματικών δεξιοτήτων και βρίσκονται σε κίνδυνο εμφάνισης Μ.Δ. και επιπρόσθετα δίνει την δυνατότητα υλοποίησης έγκαιρων προγραμμάτων παρέμβασης για την πρόληψη των Μαθησιακών Δυσκολιών και της σχολικής αποτυχίας. Το παρόν βιβλίο δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να απαντήσει σε ερωτήματα και προβληματισμούς που αφορούν τις πρώτες μαθηματικές έννοιες και τον τρόπο διδασκαλίας τους σε μαθητές που εμφανίζουν ή βρίσκονται σε επικινδυνότητα εμφάνισης Μ.Δ. στα μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές μαθηματικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους μαθητές πριν ή κατά τη διάρκεια της προσχολικής εκπαίδευσης, στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο νηπιαγωγείο αλλά και σε αποτελεσματικές στρατηγικές και συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία των πρώτων μαθηματικών εννοιών. Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Τζιβινίκου, Σ. (2018). Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά: Πρώτες μαθηματικές έννοιες. Πακέτο Στρατηγικών για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 6ο βιβλίο. Βόλος: Readnet Publications.

35.00€

Αριθμός σελίδων:   256

Έτος κυκλοφορίας:   2018

ISBN:   978-618-84085-1-7

Τύπος βιβλίου:   PDF

  • Η αναγκαιότητα της πρώιμης Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά
  • Οι προβλεπτικοί παράγοντες
  • Οι βασικές μαθηματικές δεξιότητες στην προσχολική ηλικία
  • Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο
  • Η διδασκαλία των πρώτων μαθηματικών εννοιών σε μαθητές με Μ.Δ.
  • Διαφοροποιημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου για τα Μαθηματικά
  • Εκπαιδευτικό υλικό, έτοιμο-προς-χρήση από τα νήπια και τους μαθητές
  • Σχέδια διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού

Μόνο συνδεδεμένοι χρήστες που έχουν αγοράσει αυτό το βιβλίο μπορούν να αφήσουν κριτική.

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το συγκεκριμένο βιβλίο μέχρι στιγμής.

9A1B2EA8-A0C5-4633-B8B0-3FE8B961459F