Εξώφυλλο

Αξιολογώ Σχεδιάζω Διδάσκω

Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

ISBN: 978-618-84140-2-0 Σύνολο σελίδων: 600 Κατηγορία: Επιστημονικά
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΜΕΡΟΣ Ι - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Κεφάλαιο 1ο: Ανάγνωση και Γραμματισμός
 • Κεφάλαιο 2ο: Μαθησιακές Δυσκολίες
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΩ
 • Κεφάλαιο 3ο: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΣΧΕΔΙΑΖΩ
 • Κεφάλαιο 4ο: Σχεδιασμός διδασκαλίας και παρέμβασης
 • ΜΕΡΟΣ IV - ΔΙΔΑΣΚΩ
 • Κεφάλαιο 5ο: Αναδυόμενος Γραμματισμός
 • Κεφάλαιο 6ο: Φωνολογική και Φωνημική Επίγνωση: Στρατηγικές και διδακτικές εφαρμογές
 • Κεφάλαιο 7ο: Αναγνωστική Κατανόηση: Στρατηγικές και διδακτικές εφαρμογές
 • Κεφάλαιο 8ο: Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου - Διδακτικές Εφαρμογές
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το βιβλίο παρέχει α) την θεωρητική τεκμηρίωση σε σχέση με τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη Γλώσσα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και β) έτοιμο-προς-χρήση εκπαιδευτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό και τον/την ειδικό/ειδική παιδαγωγό και τους μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τους επιμέρους παράγοντες αυτής, τη φωνημική και φωνολογική επίγνωση, την ευχέρεια και την κατανόηση. Παρέχει έτοιμα σχέδια διδασκαλίας με επισυναπτόμενα φύλλα εργασίας για τους παραπάνω τομείς.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.

Αγορά (50.00€) / Ανάγνωση