Οι συγγραφείς μας

Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου
Η Δρ. Τζιβινίκου Σωτηρία είναι μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠαιδαγωγικούΤμήματος Ειδικής Αγωγής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το γνωστικό τηςαντικείμενο είναι «Μαθησιακές Δυσκολίες - Διδακτικές Προσεγγίσεις». Ταερευνητικά της ενδιαφέροντα, καθώς και οι δημοσιεύσεις της τόσο στη διεθνή όσοκαι στην ελληνική βιβλιογραφία, σχετίζονται με τους τομείς:Α. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και ιδιαίτερα θέματα σχετικά με την ανίχνευση,αξιολόγηση και διάγνωση, των μαθησιακών δυσκολιών με βάση τις προσεγγίσεις τουκριτηρίου της απόκλισης και του κριτηρίου της ανταπόκρισης στη διδασκαλία καιπαρέμβαση.Β. Ψηφιακή Μάθηση και Μαθησιακές Δυσκολίες, και ιδιαίτερα θέματα σχετικά μετην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην ανίχνευση, την αξιολόγηση και τηνυποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα με χαμηλή επίδοσηαποδιδόμενη σε πολλαπλούς παράγοντες.Γ. Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη των μαθητών μεμαθησιακές δυσκολίες, με έμφαση στις Στρατηγικές και σε εναλλακτικούς τρόπουςαξιολόγησης και υποστήριξης όπως η προσέγγιση του καθολικού σχεδιασμού.Δ. Η επιμόρφωση μετά το πτυχίο και η επαγγελματική ανάπτυξη των ειδικώνπαιδαγωγών αποτελεί επίσης ένα από τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα.Ε. Η χρήση νέων τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωσητων εκπαιδευτικών / ειδικών παιδαγωγών, καθώς και εποπτεία σχολείων καιεκπαιδευτικών για θέματα μαθησιακών δυσκολιώνΣΤ. Γονείς και Μαθησιακές ΔυσκολίεςΕίναι επιστημονικά υπεύθυνη αρκετών ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτωνκαθώς και αυτοχρηματοδοτούμενων. Είναι μέλος των επιστημονικών επιτροπών τωνμεταπτυχιακών προγραμμάτων «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση» τουΠανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και του δι-ιδρυματικού ΠΜΣ του ΕλληνικούΑνοικτού Πανεπιστημίου «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με ΠροβλήματαΠροφορικού και Γραπτού λόγου».Τέλος, είναι επόπτρια πέντε (5) διδακτορικών διατριβών, καθώς και μιαςμεταδιδακτορικής έρευνας.Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και εισηγήσεις σε συνέδρια:1.Charitaki, G., Tzivinikou, S., Stefanou, G., & Soulis, S.G. (2021). A Meta-Analytic Synthesis of Early Numeracy Interventions for Young Children at Riskin Mathematics. SN Social Sciences-Springer, 1-39.2.Tzivinikou, S., Charitaki, G., & Kagkara, D. (2020). Distance Education Attitudes(DEAS) During Covid-19 Crisis: Factor Structure, Reliability and ConstructValidity of the Brief DEA Scale in Greek-speaking SEND Teachers. Technology,Knowledge and Learning, 1-19.3.Tzivinikou, S., Tsolis, A., Kagkara, D. and Theodosiou, S. (2020). Curriculum-Based Measurement Maze: A Review. Psychology, 11, 1592-1611. DOI:10.4236/psych.2020.1110101. 4.Papadimitriou, P., Tzivinikou, S. (2020). Strategies for Fractions on RtIInstructional Framework: The Effect on Learning Disabled Middle GradesStudents' Performance. Psychology, 11, 692-703. DOI:10.4236/psych.2020.115047.5.Tzivinikou, S., Kagkara, D. (2019). 'Factors that Contribute to the Improvement ofthe Sense of Self-Efficacy of Special Educators in Inclusive Settings in Greece'.World Academy of Science, Engineering and Technology, International ScienceIndex 148, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic,Business and Industrial Engineering, 13(4), 356 - 362.6.Sotiria Tzivinikou (2018). Screening Young Children at Risk for Reading Failure,In Donna Farland-Smith (ed), Early Childhood Education, chapter 13th (pp. 207-221). DOI: 10.5772/intechopen.82081. Available from:https://www.intechopen.com/books/early-childhood-education/screening-young-children-at-risk-for-reading-failure.7.Τζιβινίκου, Σ., (2015). Μαθησιακές δυσκολίες - διδακτικές παρεμβάσεις. [ηλεκτρ.βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο:http://hdl.handle.net/11419/5332. 8.Παπαδημητρίου, Π., Τζιβινίκου Σ. (2020). Ανάπτυξη συστοιχίας εργαλείων γιατην παρακολούθηση της προόδου στα μαθηματικά στο μοντέλο RTI: εφαρμογήστην έννοια του αριθμού. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 3ου ΔιεθνούςΒιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με τίτλο «Νέες προκλήσειςστην εκπαίδευση». Δράμα.9.Παπαδημητρίου Π., Τζιβινίκου Σ. (2020). Διδακτική παρέμβαση στο πλαίσιο τουμοντέλου RTI για την αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικάστο γυμνάσιο. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίουτου Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών «Επικοινωνία,πληροφόρησή, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα».ΗράκλειοΚρήτης: ΙΑΚΕ.10.Tzivinikou, S., Kagkara, D. (2018). Construction and validation of a teacher-reported behavioral checklist for students with learning difficulties. Oralpresentation at the International Congress on Education Sciences and LearningTechnologies (ICESLT) Budapest, Hungary, November 26 - 30, 2018.11.Tzivinikou, S., Kagkara, D. (2018). Factors that Contribute to the Improvement ofthe Sense of Self-Efficacy of Special Educators in Inclusive Settings in Greece. ACase Study. Oral presentation at the International Research Conference, Rome,Italy, May 3-4, 2018 Διαβάστε περισσότερα
Βενετία Σπ. Βαλμά
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ζει στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγγράφει από την ηλικία των 13 ετών. Ποιήματα, δοκίμια, μυθιστορήματα, πραγματείες, μεταφράσεις και παιδική λογοτεχνία. Βραβεύτηκε σε μαθητικό διαγωνισμό ποίησης, σε διαγωνισμό παιδικής λογοτεχνίας από τον Ευγένιο Τριβιζά και από τον εκδοτικό οίκο ¨Μοντέρνοι Καιροί¨. Σπούδασε Βρεφονηπιοκόμος στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και θεραπεύτρια βελονίστρια. Διαβάστε περισσότερα
Καλλικρατιανός Ν.
Γεννήθηκε το 1953 στο Μαυροβούνι Έδεσσας Πέλλας. Είναι αγρότης-έμπορος και ασχολείται με την πώληση φρούτων εποχής. Από την ηλικία των 20 περίπου ετών ασχολείται με τη συγγραφή διηγημάτων και ποιημάτων. Τη δεκαετία του '70 κέρδισε το 3ο βραβείο σε έναν διαγωνισμό ποιήματος με θέμα την Κύπρο. Το ψευδώνυμο Καλλικρατιανός Ν. προέρχεται από την Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου διαθέτει μια εξοχική κατοικία και κάθε καλοκαίρι συνδυάζει διακοπές και δουλειά. Διαβάστε περισσότερα
Ιωάννης Γιαννακάρας
Ο Ιωάννης Γιαννακάρας γεννήθηκε το 1999 στην Αθήνα. Από πολύ μικρός είχε πολύ φαντασία, του άρεσε να μελετά ανεξερευνητες ιδέες και να τις φιλοσοφεί. Στην εφηβεία, ξεκίνησε να γράφει τα δικά του μυθιστορήματα εκφράζοντας τον εσωτερικό του κόσμο μέσα από αυτά. Τώρα, το 2020 φοιτά ως μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τμήμα της Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διαβάστε περισσότερα
Μαρία Μακρίδου
Γεννήθηκε το 1974 στις Σέρρες όπου και διαμένει. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και μητέρα δύο κοριτσιών. Διαβάστε περισσότερα
Ελευθερία Μαντέλη
Η Ελευθερία γεννήθηκε το 1988 στη πόλη των Ιωαννίνων όπου και μένει μέχρι σήμερα. Έχει σπουδάσει και αποφοιτήσει Διοίκηση και Οικονομία στον νόμο Θεσσαλίας. Κατά καιρούς ασχολείται με διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα γύρω από την λογοτεχνία, την γραφή και το βιβλίο.Από νεαρή ηλικία είναι φίλη του λογοτεχνικού βιβλίου και όντας γοητευμένη από τον υπέροχο κόσμο του βιβλίου εδώ και 3 χρόνια ξεκίνησε την δημιουργία της πρώτης δικής της περιπέτειας. Διαβάστε περισσότερα
Μαρία Δανιήλ
Η Μαρία Δανιήλ γεννήθηκε χειμώνα έτους δίσεκτου σε μια μεγάλη πόλη δίπλα στην θάλασσα. Μεγάλωσε και συνεχίζει να ζει σε κόσμους φανταστικούς, αν και το υλικό της σώμα βρίσκεται σε μια πόλη δίπλα σε μια λίμνη. Σπούδασε ψυχολογία, αλλά όνειρο της είναι ν’ ανοίξει το δικό της βιβλιοπωλείο που θα κλείσει σύντομα, μιας και πιθανότατα θα χαρίζει τα βιβλία, παρά θα τα πουλάει. Θα την βρείτε συνήθως να πίνει τσάι και να μυρίζει μανιωδώς βιβλία, παλιά και μη. Διαβάστε περισσότερα
Χάρης Μαυροκέφαλος
Ο Χάρης Μαυροκέφαλος γεννήθηκε το 1995 στο Μαρούσι Αττικής. Η αγάπη του για την συγγραφή έχει τις ρίζες της στην παιδική του ηλικία, όταν και συνήθιζε να αποτυπώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του σε ένα ημερολόγιο. Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σημειώνοντας μάλιστα διακρίσεις για τις επιδόσεις του. Παράλληλα με τις σπουδές του, και επιδιώκοντας να αποκτήσει μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό του, άρχισε να διαβάζει βιβλία Αυτογνωσίας, καθώς και να παρακολουθεί σχετικά βιωματικά σεμινάρια. Οι πρακτικές γνώσεις που αποκόμισε από ορισμένα από αυτά, και φυσικά η αγάπη του για την συγγραφή, τον έκαναν να επιθυμεί να τις μοιραστεί με τον κόσμο. Έτσι, το 2018 συνεργάστηκε με το γνωστό ηλεκτρονικό περιοδικό www.flowgamazine.gr , στο οποίο συνέταξε εκατοντάδες άρθρα που αφορούν σε ζητήματα Αυτογνωσίας, Φιλοσοφίας και Προσωπικής Ανάπτυξης. Σήμερα, πέρα από την ενασχόληση του με την συγγραφή, εργάζεται ως σύμβουλος πωλήσεων βιβλίου σε ένα από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας. Διαβάστε περισσότερα
Εμμανουήλ Λουλούδης
Ο Εμμανουήλ Λουλούδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στις 17/02/1998. Από μικρός είχε κλίση στη ζωγραφική και τη συγγραφή ποιημάτων και βιβλίων.  Σπούδασε γραφιστική στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στην Αθήνα. Κάποια από τα χόμπι του, είναι η ζωγραφική, η συγγραφή ποιημάτων καθώς και μυθιστορημάτων. Επίσης, το τελευταίο διάστημα έχει ασχοληθεί και με την δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών. Αυτή η τελευταία του απασχόληση είναι από τις αγαπημένες του, διότι λατρεύει τα επιτραπέζια παιχνίδια, όπου συχνά παίζει με την παρέα του. Διαβάστε περισσότερα
Ελένη Δ. Μπουχαλάκη
Η Ελένη Δ. Μπουχαλάκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από μικρό παιδί λάτρευε τον γραπτό λόγο και εκφραζόταν μέσα από αυτόν, από τα μαθητικά της κιόλας χρόνια. Προσωποκεντρικός χαρακτήρας, μεγαλώνοντας, δεν θα μπορούσε να μην διαλέξει και στην επαγγελματική της πορεία, αυτό που η ίδια θεωρούσε ότι την εξέφραζε και που τόσο αγαπούσε. Την δημοσιογραφία. Έτσι λοιπόν ασχολήθηκε με αυτήν ενεργά από το 1987 μέχρι το 2012 σε μεγάλη εφημερίδα του Ηρακλείου, αλλά και σαν ραδιοφωνική παραγωγός, σπουδάζοντας παράλληλα σε ιδιωτικό Κολλέγιο. Έχει βραβευτεί από την UNESCO Πειραιώς & Νήσων για την ποιητική της Συλλογή "ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΕΣ". Η ίδια πάντα συνηθίζει να λέει: "Το μελάνι και το χαρτί, ο κόσμος μου..." Διαβάστε περισσότερα
Μάνος Καραβασίλης
Ηθοποιός-Συγγραφέας. Από το 2007 Στο Θέατρο Βέμπο Με Την Στήριξη Του Βαγγέλη Λιβάδα. Ακολούθησαν Έργα Σε Αθήνα Και Περιοδείες Σε Όλη Την Ελλάδα. Τρία Πολύπρακτα, δεκάδες Μονόπρακτα και Τώρα Μια Έρευνα Για Το Θέατρο Από Τον 19ο Αιώνα Και Μετά. Διαβάστε περισσότερα
Ιωάννης Λάμπρος
O Ιωάννης Λάμπρος γεννήθηκε στο Νεοχώρι Χαλκιδικής το 1960,όπου κατοικεί μέχρι και σήμερα. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Είναι φιλόλογος, απόφοιτος του Ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπηρετεί στην Β/θμια Εκπαίδευση και είναι Υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας Χαλκιδικής. Το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον και η αγάπη του για τα παιδιά κάθε ηλικίας, τον ώθησε να γράψει το παραμύθι "Μια γαλάζια πεταλούδα τον χειμώνα", θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταστήσει τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους γνώστες και κοινωνούς στο τεράστιο οικολογικό πρόβλημα του πλανήτη μας. Λατρεύει την ελληνική γλώσσα και πιστεύει ότι η σωστή της χρήση στην καθημερινή μας ομιλία είναι πολύτιμο εφόδιο για όλους. Είναι συγγραφέας ενός ακόμη παραμυθιου, με τίτλο "Η Αστροκερασιά κι ο Απόσπερίτης". Διαβάστε περισσότερα
Χριστίνα Πεταλωτή
Τόπος γέννησης και διαμονής Θεσσαλονίκη. Ακαδημαϊκές σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ. Πλούσια αρθρογραφική παρουσία σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους με βασικούς τον ιστότοπο enfo.gr και το προσωπικό ιστολόγιο Γατόσφαιρα. Βασική απασχόληση freelance illustrator.  Διαβάστε περισσότερα
Αγγελική Μαραγκού
Η Αγγελική Μαραγκού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987, μεγάλωσε στην Πελοπόννησο αλλά η καρδιά της ανήκει στην Λευκάδα όπου και κατάγεται κατά το ήμισυ. Ξεκίνησε να σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων όμως στην πορεία επέλεξε τον παιδαγωγικό τομέα που πάντα ήθελε και στη συνέχεια εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. Εργάστηκε ως παιδαγωγός στην ιδιωτική εκπαίδευση για ένα διάστημα, αργότερα συνέχισε ως ιδιωτική υπάλληλος σε εκπαιδευτικό όμιλο έως και σήμερα. Διαβάστε περισσότερα
Ευαγγελία Ονταμπασίδου
Η Ευαγγελία Ονταμπασίδου. γεννήθηκε στην Κοζάνη, στις 24 Απριλίου του 1980 και μεγάλωσε στην όμορφη πόλη των Σερρών. Σπούδασε Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. Από το 2005 εργάζεται ως μοντέρ (επεξεργασία βίντεο) σε διάφορες επιχειρήσεις. Το 2010 η ζωή της άλλαξε, καθώς ήρθε σε αυτή η μικρή της νεράιδα , η κόρη της η Στέλλα !Αγαπημένη τους συνήθεια είναι τα βράδια να διαβάζουν παιδικά βιβλία! Κάποια στιγμή άρχισε να δημιουργώ δικές της ιστορίες! Διαβάστε περισσότερα
Κατσάμπουλας Γιώργος
Γεννήθηκε στη Ζαχαρω Ηλείας το 1995. Σπούδασε στη σχολή Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη. Πλέον, ζει και εργάζεται στη Ζαχάρω.  Διαβάστε περισσότερα
Ευστάθιος Συμεωνίδης
Γεννήθηκε το 1996 στην Καστοριά και μεγάλωσε στο Άργος Ορεστικό. Σπουδάζει σε Δραματική σχολή. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική στην φιλαρμονικη του Δήμου Άργους Ορεστικού και από την Τρίτη Λυκείου και για 7 χρόνια ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με το θέατρο. Από το 2019 μένει στο κέντρο της Αθήνας όπου και σπουδάζει. Διαβάστε περισσότερα
Παύλος Μάντος
Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 3 Ιουλίου του 1978. Έχει εργαστεί ως σερβιτόρος, πωλητής, αποθηκάριος και μπάρμαν. Είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Λόγω κρίσης σπούδασε για τη γνώση και όχι για την επαγγελματική αποκατάσταση. Αγαπημένο ποίημα "Το Κοράκι" του Έdgar Allan Poe για το λυρισμό του και την σήμα κατατεθέν έκφραση "Never more,never more...". Αγαπημένο του βιβλίο είναι "Ο Γλάρος Ιωνάθαν" του Richard Bach γιατί απλά είναι άλλο να πετάς με αεροπλάνο και άλλο να πετάς με τα δικά σου φτερά... Διαβάστε περισσότερα
Ευαγγελία Παππά
Η Ευαγγελία Παππά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Ψυχολογία με ειδίκευση στη ψυχολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εξειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ενώ είναι κάτοχος διπλώματος διδασκαλίας γιόγκα.  Διαβάστε περισσότερα
Ανδρέας Κουρτίδης
Ο Ανδρέας Κουρτίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Ανήσυχο μυαλό από μικρός, ασχολήθηκε από τότε που θυμάται τον εαυτό του με τις δύο του αγάπες, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Σαν οπαδός στην αρχή και αργότερα σαν μέλος έφτιαξε το δικό του μουσικό συγκρότημα τους Wolfcry, με του οποίους κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ. Μέσα από τη μουσική, γράφοντας στίχους, ξεκίνησε και τη συγγραφή διαφόρων ιστοριών, τις οποίες και μελοποιούσε, όμως πάντα στην άκρη του μυαλού του είχε την επιθυμία να γράψει και να εκδώσει μία ολοκληρωμένη ιστορία, σαν μεγάλος βιβλιοφάγος που ήταν πάντα. Στα σαράντα εννέα του χρόνια επιτέλους έκανε το βήμα αυτό λειτουργώντας ανάποδα. Πήρε τους στίχους ενός τραγουδιού του και τους μετέτρεψε σε ένα μυθιστόρημα. Ο τίτλος του είναι «Ο Βάρδος» και το βιβλίο κινείται στον χώρο της φανταστικής λογοτεχνίας. Σήμερα εξακολουθεί να ζει στην Αθήνα με την οικογένεια του και να δουλεύει πάνω στο επόμενο έργο του. Διαβάστε περισσότερα
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στην Σπάρτη το 1961. Είναι παντρεμένος με την Γιώτα Καλλινικίδη και έχουν ένα γιο 13 ετών, τον Κωνσταντίνο. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ. Από το 1986-2016 εργάστηκε στον χώρο της οικονομικής δημοσιογραφίας, ως οικονομικός συντάκτης και αρχισυντάκτης της οικονομικής εφημερίδας “Εξπρές”. Κάλυψε δημοσιογραφικά όλα τα μεγάλα οικονομικά και πολιτικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα και συμμετείχε σε πλήθος κυβερνητικών και επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό. Διαβάστε περισσότερα
Τόνυ Λέιτζελ
Ο Τόνυ Λέιτζελ γεννήθηκε το 1994 στην Αθήνα. Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε να μελετάει μουσική, ενώ έγραφε στίχους από μικρή ηλικία. Παράλληλα ασχολήθηκε με το μοντάζ και τη φωτογραφία. Το 2012 ξεκίνησε να κάνει online μαθήματα κιθάρας στο YouTube και να ανεβάζει δικά του τραγούδια. Μετά την αποστράτευσή του το 2014, συμμετείχε σε μια εκπομπή φαντασμοθηρίας στο YouTube ως βοηθός παραγωγής και παρουσιαστής. Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο The Promised Girl το ολοκλήρωσε το 2018 και το 2019 κυκλοφόρησε μέσω Amazon. Διαβάστε περισσότερα
Σοφία Τσοκανά
Η Σοφία Τσοκανά γεννήθηκε στην Πάτρα το 1987. Σπούδασε Προσχολική Αγωγή δραστηριοτήτων, δημιουργίας και έκφρασης, παίρνοντας υποτροφία επίδοσης κατά την διάρκεια της εκπαίδευση της. Εργάστηκε ως βρεφονηπιοκόμος και στη συνέχεια σε διάφορες άλλες δουλειές. Ασχολήθηκε με την Αγιογραφία και με την ζωγραφική, όπου κι ακόμα ασχολείται. Η αγάπη της για την λογοτεχνία ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια, καθώς λόγω μαθησιακών δυσκολιών στράφηκε στην ανάγνωση λογοτεχνικών έργων. Αυτός ήταν κι ο λόγος, μεγαλώνοντας να θέλει να ασχοληθεί με τη συγγραφή. Ξεκίνησε να γράφει από ηλικία 8 χρονών παραμύθια κι αργότερα μυθιστορήματα φαντασίας. Σε ηλικία 15 χρονών τελειώνει το πρώτο της μυθιστόρημα «Το μενταγιόν της Μάγισσας», όπου για αρκετό καιρό παρέμεινε στη βιβλιοθήκης της ανάμεσα σε άλλα λογοτεχνικά αριστουργήματα. Βιβλία της που έχουν τιμηθεί με βραβεία είναι «Ο Φύλακας του δάσους», όπου κέρδισε το τρίτο Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας για τον 10ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019.  Διαβάστε περισσότερα
Τιμολέων Πεγιάδης
Γεννήθηκε το 1972 στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης καθώς και του θεατρικού εργαστηρίου « Παράθλαση». Από το 2005 ζει και εργάζεται στην Κοζάνη. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Το παραμύθι “Ο ντετέκτιβ Ορλόν και ο παππούς- φάντασμα" είναι ουσιαστικά η απομαγνητοφώνηση από μία σειρά παραμυθιών που αυτοσχεδιαστικά διηγείται τα βράδια στο μεγάλο του γιο για να κοιμηθεί. Διαβάστε περισσότερα
Στέργιος Μαδέρης
Γεννήθηκε στην Κομοτηνή. Το 2015 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αγγλική Φιλολογία Θεσσαλονίκης και το 2016 στη Δραματική Σχολή Προσκήνιο. Ενώ ασχολείται επαγγελματικά με τον πρώτο κλάδο, προσπαθεί συγχρόνως να συμμετέχει σε καλλιτεχνικά δρώμενα, καθώς έχει γράψει και σκηνοθετήσει παραστάσεις, σε κάποιες από τις οποίες συμμετέχει ο ίδιος ως ηθοποιός, συνθέτει μουσική, γράφει ποίηση, νουβέλες, ενώ στον ελεύθερο του χρόνο ταξιδεύει για να κερδίζει νέες εικόνες. Το 2016 βραβεύτηκε με το Πρώτο Βραβείο Σεναρίου για Ταινία Μεγάλου Μήκους στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σεναρίου από την Ενωση Σεναριογράφων Ελλάδος. Διαβάστε περισσότερα
Απόστολος Παπαδημητρίου
Ο Απόστολος Παπαδημητρίου ζει και εργάζεται στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Έχει αποκτήσει με τη σύντροφο στης ζωής το ταξίδι Κωνσταντινιά, τέσσερα παιδιά, όσα και τα στοιχεία της φύσης. Μετέχει ενεργά στα κοινά μέσα από ποικίλες δράσεις συλλόγων. Πιστεύει στην παράδοση, στον πολιτισμό, στις αξίες του ανθρωπισμού. Θεωρεί ότι η τέχνη και προπάντων η ποίηση υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τον άνθρωπο. Νιώθει ότι ξοδεύεται άδικα μέσα σε ένα πολύπλοκο αστικό ιστό σχέσεων, μωσαϊκό αλληλεξαρτήσεων συχνά φανερά συμφεροντολογικών. Έτσι συχνά χάνεται στο πέλαγο των σκέψεων ακολουθώντας τη γραμμή των οριζόντων, βρίσκοντας τη γαλήνη με μια ποιητική σχεδία. Η επαγγελματική του ενασχόληση ως ιχθυολόγος με τη θάλασσα, τροφοδοτεί συνεχώς μόνο τις πνευματικές του ανάγκες. Υποστηρίζει πως το ταξίδι στη θάλασσα είναι μια δοκιμασία, μια ασκητική διαδικασία για να φτάσεις στην Ιθάκη του Ομήρου, στον παράδεισο του Δάντη, στην κορυφή του Καζαντζάκη. Έτσι ταξιδεύει συνεχώς με την πένα του στα μανιασμένα κύματα, μέχρι να καραβο-τσακιστεί και να χαθεί στο βυθό. Έως ότου ξαναβγεί στην επιφάνεια σε μια απόμακρη ακτή. Μα μήπως έτσι δεν ξεκίνησε αυτό το περίεργο ον; Από τον βυθό της θάλασσας κι έγινε άνθρωπος με την ποίηση. Ποιήματά του έχουν βραβευθεί κατά καιρούς σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς περιοδικών ή εκδοτικών οίκων, συλλόγων όπως του Φιλολογικού Συλλόγου Παρ-νασσός, οργανισμών όπως ο International Art Academy. Διαβάστε περισσότερα
Παναγιώτης Σενούντας
Ο Παναγιώτης Σενούντας γεννήθηκε το 1993 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε και ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με την αρθρογραφία και τη σκηνοθεσία, γράφοντας σε πολυάρρυθμα ελληνικά sites και σκηνοθετώντας ταινίες μικρού μήκους. Ωστόσο, η συγγραφή αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη μόνιμη εργασία του. Αγαπάει το καλό φαγητό και την ποπ κουλτούρα. Λάτρης των ιαπωνικών manga και του αμερικάνικου σινεμά, έχει ως στόχο να ταξιδέψει τους αναγνώστες του στο κόσμο της αχαλίνωτης φαντασίας του. Διαβάστε περισσότερα
Έλλη Νίκα
Γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα και συνεχίζει να ζει εκεί.  Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) στο Τμήμα Πληροφορικής και έκτοτε εργάστηκε στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο σπουδών της. Μιλάει Αγγλικά, της αρέσει πολύ το διάβασμα, το θέατρο, τα ταξίδια και η φωτογραφία.   Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επεξεργασία φωτογραφίας.   Η γοητεία όμως των βιβλίων είναι αυτή που την έχει κερδίσει και έτσι αποφάσισε να γράψει και κάτι δικό της.  Αρχικά ξεκίνησε γράφοντας κάποια άρθρα  κυρίως τεχνολογικής κατεύθυνσης, καθώς ήταν ένα αντικείμενο που το γνωρίζει.  Τα άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικό περιοδικό.  Το βιβλίο της «Η ροζ θάλασσα με τις ροδακινιές και άλλα διηγήματα» είναι το πρώτο της συγγραφικό έργο. Με την Έλλη Νίκα μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email: [email protected] Διαβάστε περισσότερα
Ντιάνα Καρσαμπά
Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1993. Από πολύ νωρίς εκδήλωσε μεγάλη έφεση στις τέχνες. Έτσι, λοιπόν γράφτηκε σε ωδείο όπου και άρχισε τις σπουδές μου στο πιάνο. Παράλληλα το μουσικό της αυτί της έδινε την δυνατότητα να γράφει τραγούδια με δική της μελοποίηση και στίχο. Στον ελευθερό της χρόνο συνηθίζει να τον περνάει ζωγραφίζοντας με πινέλο, σκιτσάροντας και σκαρώνοντας ευφάνταστες ιστορίες στο χαρτί. Στην ηλικία των δεκαέξι, ξεκίνησε να γράφει το πρώτο της μυθιστόρημα «Λίθερ», και το ολοκλήρωσε στην ηλικία των δεκαοκτώ. Έκτοτε δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει. Σπούδασε στο Αμερικάνικο κολλέγιο Ελλάδος παίρνοντας minor Ψυχολογίας, και το 2015 ξεκίνησε να σπουδάζει γραφιστική, και τρισδιάστατο μοντελισμό. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της και σήμερα εργάζεται ως γραφίστρια. Είναι παντρεμένη και με τον σύζυγό της έχουν αποκτήσει μια κόρη. Όντας πλέον καταξιωμένη στον επαγγελματικό τομέα η απόφαση να αξιοποιήσει τη συγγραφή, ήταν μοιραία το επόμενο βήμα της. Το μυθιστόρημα «Λίθερ», για εκείνη, αποτελεί την αφετηρία της συγγραφής, και το αγάπησε πολύ. Με κυρίαρχο στοιχείο την αγάπη και ιδίως την πρώτη αγάπη, ανάμεσα στον σκληρό ρεαλιστικό κόσμο και τον κόσμο του υπερφυσικού, της άνοιξε τους ορίζοντες της συγγραφής, και ως σήμερα δεν έχει σταματήσει να γράφει. Η αγάπη, ο έρωτας , το παραμύθι και ο σουρεαλισμός, συντελούν τις κυρίαρχες, ανεξάντλητες πηγές έμπνευσης για να γράφει και να ζωγραφίζει. Διαβάστε περισσότερα
Ναταλία Ρεντίνα
Η Ναταλία Ρεντίνα είναι Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια και παράλληλα δραστηριοποιείται σε θέματα Διαφορετικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Είναι η δημιουργός του Therapy Tale.com όπου παρέχει μια γκάμα υπηρεσιών ψυχοθεραπείας, εκπαιδεύσεων προσωπικής ανάπτυξης, εταιρικό coaching και υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Με τη συγγραφή η Ναταλία ασχολείται από πολύ μικρή καθώς πάντα της άρεσε να σκαρώνει ιστορίες με ότι έβλεπε να διαδραματίζεται γύρω της. Ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας έχει ασχοληθεί εκτενώς με την θεραπευτική επίδραση της γραφής στην ψυχική λειτουργία και το ενδιαφέρον της στρέφεται έντονα γύρω από την αρχετυπική ανατομία των κλασικών παραμυθιών και στη συμβολική δόμηση ηρώων στη Λογοτεχνία του Φανταστικού. Συνδυάζοντας τεχνικές συγγραφής του φανταστικού με την Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, η Ναταλία δημιουργεί ένα σύνολο εργαλείων που ονομάζει Θεραπευτική Συγγραφή του Φανταστικού πάνω στο οποίο κάνει σεμινάρια για το κοινό αλλά και για ειδικούς ψυχικής υγείας που θέλουν να διευρύνουν ευφάνταστα την θεραπευτική τους εργαλειοθήκη. Διαβάστε περισσότερα
Μερκούριος Γιάντσης
Ο Μερκούριος Γιάντσης, γεννήθηκε το 1992 στη Νάουσα Ημαθίας, όπου μεγάλωσε. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία. Μέρος του έργου του δημοσιεύτηκε στα «Μακεδονικά Νέα», εφημερίδα που εκδίδεται στη γενέτειρά του, στην εφημερίδα της Χίου «Χιακός Λαός» και στο λογοτεχνικό περιοδικό «Κέφαλος». Έχει επίσης συμμετοχή στον πρώτο τόμο της «Εγκυκλοπαίδειας Σύγχρονων Ελλήνων Λογοτεχνών» πρωτοβουλία του ίδιου περιοδικού που συνεχίζεται ακόμα. Τον Νοέμβριο του 2019 τιμήθηκε με το βραβείο Νέου Λογοτέχνη «Κωνσταντίνος Καβάφης» στα λογοτεχνικά βραβεία του περιοδικού Κέφαλος μαζί με άλλους δημιουργούς. Γράφει συστηματικά ποίηση από τα φοιτητικά χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη του ποιητική συλλογή. Διαβάστε περισσότερα
Αγγέλα Χρονοπούλου
Γεννήθηκε και μεγάλωσε ως τα 17 της χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, σπούδασε στην Αθήνα στο Αμερικανικό Κολλέγιο Deree College, Bussiness Administration με ειδίκευση Computer Information Systems. Δεν την κέρδισε όμως αυτός ο τομέας - ίσως πολύ πεζός για τα δικά της μέτρα... Έκανε οικογένεια κι έχει δύο παιδιά, ενήλικα πια. Έπειτα, από μια περιπλάνηση σε κάποιες πόλεις για χρόνια, γύρισε και εγκαταστάθηκε στην αγαπημένη της Θεσσαλονίκη.Η ποίηση είναι για εκείνη η κατάθεση της ψυχής της και η εξωτερίκευση όσων νιώθει... ο τρόπος της να μιλά!  Διαβάστε περισσότερα
Σωτηρία Καρκάλη
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 11 Ιουλίου 1969. Με την ποίηση και τη λογοτεχνία άρχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά  από τα μαθητικά και φοιτητικά της χρόνια γράφοντας σε περιοδικά σχολικές εφημερίδες ένθετα ή τοπικά ενημερωτικά δελτία του Δήμου Συκεών από όπου κατάγεται.  Το έναυσμα που την ώθησε ν’ ασχοληθεί ίσως και επαγγελματικά με την ποίηση ήταν μια συγκυρία το 1989 στα 20 της χρόνια όταν γνώρισε την Κατερίνα Γώγου μέσω μιας κοινής φίλης της Μαρίας και εισέπραξε πολύ καλές κριτικές για τον τρόπο που έγραφε. Το γεγονός όμως ότι η Κατερίνα Γώγου προσπαθούσε να έρθει σε επαφή μαζί της για μια συνεργασία και το έμαθε λίγους μήνες πριν πεθάνει, ήταν ένα χτύπημα και ταυτόχρονα η αρχή και το τέλος της συγγραφικής της καριέρας. Έτσι κι αυτή καλλιτεχνικά από τότε έμεινε πιο κοντά σε μια άλλη μεγάλη αγάπη που είχε, αυτή για τη μουσική, παίζοντας και γράφοντας στίχους τραγουδιών αποκλειστικά σε συγκροτήματα φίλων ή και σε μερικά τραγούδια στο συγκρότημα που παίζει έως σήμερα. Διαβάστε περισσότερα
Ειρήνη Ι. Ζαννάκη
«… Κάθε άνθρωπος στη ζωή του ακολουθεί ένα μονοπάτι. Εγώ συνειδητά επέλεξα (ή με επέλεξε αυτή) την ενασχόληση με τη γλώσσα. Την αγάπη μου αυτή για το λόγο υπηρετώ ως φιλόλογος, αρθρογράφος και συγγραφέας…». Η Ειρήνη Ι. Ζαννάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το Μάιο του 1979. Σπούδασε Φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Φιλοσοφία των Επιστημών. Ζει και εργάζεται ως φιλόλογος στη Θεσσαλονίκη.  Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή Κούρου
Η Παρασκευή Κούρου είναι τριάντα ετών, παντρεμένη και έχει έναν γιο τεσσάρων ετών. Έχει τελειώσει το Δημόσιο ΙΕΚ στο τμήμα Δ.Ο.Σ.Ε. (Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων) και πλέον εργάζεται ως γραμματέας σε γραφείο Μηχανολόγου Μηχανικού. Διαβάστε περισσότερα
Χριστίνα Δ. Καπράλου
Γεννήθηκε στην Αθήνα, μοναχοπαίδι και μοναχοκόρη μικροαστικής οικογένειας. Σπούδασε Marketing, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις. Εργάσθηκε για πολλά χρόνια σε μεγάλες εταιρίες, περπάτησε σε μονοπάτια επαγγελματικά που δεν την εξέφραζαν μεν, αλλά τα κατάφερε δε, καταπιέζοντας τον καλλιτέχνη που έκρυβε μέσα της. Μητέρα ήδη τριών παιδιών, ανακάλυψε το θεατρικό παιχνίδι και ξεκίνησε να σπουδάζει στο Θέατρο της Ημέρας. Γοητεύτηκε όταν για την ανάγκη μαθήματος άπλωσα σε χαρτί ένα δικό της παραμύθι. Ήταν η πρώτη φορά που μαγεύτηκε όταν με ευκολία, αποτύπωσε τη φαντασία της με λέξεις. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, φλέρταρε με πινέλα και χρώματα, εκφραζόταν μέσα από πινάκες ζωγραφικής. Αργότερα δοκίμασε τις ικανότητές της στην υποκριτική, σπουδάζοντας στο Θέατρο της Ημέρας. Αγαπά να γράφει να εικονογραφεί και να αφηγείται παραμύθια. Ταξιδεύει μέσα από τις λέξεις, σε κάστρα, πύργους, θάλασσες, παρέα με γοργόνες, νεράιδες, μάγισσες και πρίγκιπες. Ακολούθησέ την αν αγαπάς και εσύ τα παραμύθια, που άλλοτε είναι για μικρά και άλλοτε για μεγάλα παιδιά. Πάρε το χέρι της και ταξιδέψτε μαζί σε πολιτείες μαγικές με ήρωες μοναδικούς σε ιστορίες συγκλονιστικές! Διαβάστε περισσότερα
Ειρήνη Κατσαρού
Η Ειρήνη Κατσαρού γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1988. Σπούδασε Ψυχολογία στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης από όπου και αποφοίτησε το 2012. Ύστερα παρακολούθησε το τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Συνθετική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική” από το University of Derby. Πλέον διατηρεί το ιδιωτικό της γραφείο στη Κέρκυρα. Παράλληλα εργάζεται σε χώρους στήριξης γονέων και παιδιών που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες. Η αγάπη της για τα παιδιά, την εξερεύνηση και τα παραμύθια την οδήγησε στη συγγραφή ιστοριών που μεταδίδουν θετικά μηνύματα για τη ζωή μέσα από φανταστικούς κόσμους και χαρακτήρες. Διαβάστε περισσότερα
Αθηνά Γ. Δημητριάδου
Η Αθηνά Δημητριάδου ως Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής δίδαξε στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης και στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών σε Τμήματα αθλητικής Διευκόλυνσης στην δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.Ως Ομοσπονδιακή Προπονήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής – Σ.Ε.Γ.Α.Σ. εργάσθηκε στο ατομικό και ομαδικό άθλημα της ελληνικής εθνικής ομάδας Ρ. Γ. σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Με την πολύπλευρη καλλιτεχνική προσωπικότητά της συντέλεσε στη δημιουργία ενός σύνθετου έργου, απόσταγμα εμπειρίας και γνώσης και συγκέρασε δύο στην ουσία διαφορετικές κατευθύνσεις την προπονητική και την μηχανική ανάλυση. Καθοδηγούμενη από το όραμά της για καταξίωση της εθνικής μας ομάδας μεταξύ των ισχυρότερων ομάδων του κόσμου εμφύσησε στις πρωταθλήτριές της την αγάπη για ευγενή άμμιλα.• Το 1995 γίνεται υπότροφος της Αθλητικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας στο αντίστοιχο τμήμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην Ρυθμική Γυμναστική με τον επιστημονικό τίτλο:«Βιομηχανική ανάλυση δομικών ομάδων σωματικών στοιχείων ρυθμικής αγωνιστικής γυμναστικής εκτελούμενων με σχοινάκι»•  Το 1997 ακολουθεί υποτροφία με ειδίκευση στην αεροβική γυμναστική με τον επιστημονικό τίτλο:«Σύγχρονες μέθοδοι βιομηχανικής ανάλυσης»• Το 1999 εισάγεται με υποτροφία στο τμήμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην βιο-μηχανική ανάλυση με καθηγητή τον Σβετοσλάφ Ιβανώφ. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε άριστη και έλαβε τον ακόλουθο επιστημονικό τίτλο :«Βιομηχανική αξιολόγηση της αθλητικής τεχνικής στη ρυθμική αγωνιστική γυμναστική.Διδάχθηκε σκίτσο με τον Σπύρο Ορνεράκη και ζωγραφική με την κ. Brigitte Seille και τον Απόστολο Ηλιάδη»Ως Ομοσπονδιακή προπονήτρια προήγαγε με το έργο της την ελληνική εθνική ομάδα σε μια εξελισσόμενη ιστορική πορεία, αποθησαυρίζοντας υψηλές θέσεις και μετάλλια. Διαβάστε περισσότερα
Ζωή Μπούζα
Η Ζωή Μπούζα είναι γεννημένη στο Πέραμα και θεωρεί τον εαυτό της από τις τυχερές της ζωής που στο σπίτι που μεγάλωσε γέννησε και τα δύο της παιδιά. Είναι συγκοινωνιολόγος στο πτυχίο με ειδικότητα στις γέφυρες και στα αρδευτικά έργα. Από πολύ νωρίς κατάλαβε πως η καλύτερη γέφυρα είναι αυτή της αγάπης στα παιδιά. Αγαπάει πολύ τη φύση και συλλέγει φωτογραφίες με διάφορα τοπία. Κάποια στιγμή κοιτάζοντάς τις ομορφιές της ξεκίνησε να γράφει παραμυθοιστορίες. Εύχεται τα εγγόνια της να διαβάζουν κάποτε τα παραμύθια της και να χαίρονται! Φοβάται τις αρρώστιες και τρέμει τους σεισμούς, αλλά πάντα ελπίζει σε καλύτερες μέρες... Διαβάστε περισσότερα
Παναγιώτης Φλάμπουρας
Ο Παναγιώτης Φλάμπουρας γεννήθηκε το 1974 στην Κυλλήνη του νομού Ηλείας. Είναι πτυχιούχος μηχανικός μηχανολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από νεαρή ηλικία έγραφε ιστορίες εμπνευσμένες από τη φαντασία που τον χαρακτηρίζει και τη θάλασσα που τόσο αγαπάει. Έχει δυο παιδιά και λατρεύει τα ζώα. Του αρέσει ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το τρέξιμο και συμμετέχει συχνά σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα. Από το 2012 ζει και και εργάζεται στα Γιαννιτσά. Διαβάστε περισσότερα
Πηνελόπη Καραμάνου
Η Καραμάνου Πηνελόπη σπούδασε γραφίστας στο Ι.ΙΕΚ Techno Grafico για δύο χρόνια. Εκεί πραγματοποίησε μαθήματα εικονογράφησης και γραφιστικής και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της σαν freelancer και βοηθός γραφίστα. Στη ζωή της έχει παρακολουθήσει μαθήματα αγιογραφίας, ελευθέρου σχεδίου και έχει δουλέψει ερασιτεχνικά πάνω στο χειροποίητο κόσμημα καθώς και στην αγιογραφία. Επίσης, ασχολείται με την ψηφιακή ζωγραφική εδώ και αρκετά χρόνια. Διαβάστε περισσότερα
Θάνος Κατσιαβριάς
Ο Θάνος Κατσιαβριάς γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Έχει τρία παιδιά. Γράφει διηγήματα, ποιήματα και παραμύθια. Έχει χόμπι τη φωτογραφία. Διαβάστε περισσότερα
Δώρα Σπυρίδου
Η Δώρα Σπυρίδου είναι καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας. Γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Τα τελευταία 17 χρόνια ζει σε ένα μικρό χωριό της Θεσσαλονίκης. Γράφει από τότε που θυμάται τον εαυτό της και ενώ υπήρξε ενδιαφέρον για την έκδοση έργων της, η ίδια δεν κινήθηκε ποτέ προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι σήμερα. Ο ΓΚΡΟΛ είναι το πρώτο βιβλίο της που εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. Διαβάστε περισσότερα
Θεοχάρης Κεχαγιάς
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 28/09/1974 και τα πρώτα παιδικά του χρόνια, τα έζησε στην Γερμανία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη όταν ήταν σε ηλικία για να πάει σχολείο. Στα 17 του μετακόμισε στο Κιλκίς, όπου έμεινε έως και τα 35. Από μικρός άρχισε να γράφει στίχους και αργότερα άρχισε να μελετά λογοτεχνία. Στα 22 άρχισε να διαβάζει βιβλία πληροφορικής και να κάνει πρακτική εξάσκηση σε υπολογιστή. Αργότερα στα ενδιαφέροντά του μπήκε και η ιστορία και το ιστορικό μυθιστόρημα, όπως και η Ελληνική Φιλοσοφία. Εκτός από ποίηση και πεζογραφία, συγγράφει και ιστορικά κείμενα. Είναι νυμφευμένος με τη Δικηγόρο Ευανθία Τριχαχάλου από τον Ιούλιο του 2009. Το 2013 πραγματοποιεί το μεγάλο του όνειρο, πετυχαίνει στις πανελλαδικές εξετάσεις και μπαίνει στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Χημικών Μηχανικών. Διαβάστε περισσότερα
Ελένη Κωστέα
Γεννήθηκε στην Τασκένδη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., το 1963 από γονείς Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Στα δεκατέσσερά της η οικογένειά της επαναπατρίσθηκε και συνέχισε το σχολείο στην Καστοριά. Όμως, επέλεξε το Κίεβο της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. για σπουδές στη Φιλοσοφία, που την έλκυε πάντα και ενώ στην πατρίδα τέτοια σχολή στην Πάτρα άνοιξε αρκετά αργότερα. Δυστυχώς, λόγω του ψυχρού πολέμου και παρά το άριστα, πενταετούς φοίτησης μεταπτυχιακό της και τη δέσμευση σπουδών ως Ελληνίδας φοιτήτριας στο εξωτερικό, της ζητήθηκε να γραφτώ στο δεύτερο έτος της Φιλοσοφικής σχολής στην Ελλάδα. Για περισσότερο από είκοσι χρόνια εξάσκησε το επάγγελμα εκπαιδευτικού της ξένης (Ρωσικής) γλώσσας σε ΤΕΙ. Η ποίηση ήταν η άλλη της αγάπη στη ζωή, τρόπος να ευτυχεί και να μαθαίνει, βίωμα χαράς και ελευθερίας. Διαβάστε περισσότερα
Βασιλική Δημητροπούλου
Η Βασιλική Δημητροπούλου γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακωνίας και έκτοτε γύρισε όλη την Ελλάδα, λόγω των μεταθέσεων του πατέρα της, φοιτώντας κάθε δύο χρόνια σε διαφορετικό σχολείο. Ήταν ένα στοιχείο το οποίο την έκανε να προσαρμόζεται γρήγορα σε νέα περιβάλλοντα και της αύξησε ταυτόχρονα το ενδιαφέρον και την περιέργεια για κάθε τι που συμβαίνει στον περίγυρό της. Ίσως ήταν ο λόγος που την έκανε να στραφώ στις Φυσικές Επιστήμες, οι οποίες της έδιναν απαντήσεις για ό, τι συνέβαινε γύρω της. Τελειώνοντας το Φυσικό Αθήνας και εργαζόμενη στην Εκπαίδευση, άρχισε να ασχολείται με το θέατρο. Ήταν ένας άλλος κόσμος για εκείνη που της έδινε και αυτός απαντήσεις, απαντήσεις εσωτερικές αυτή τη φορά. Το μεταπτυχιακό της στην «Εκπαίδευση και Πολιτισμό» άνοιξε τους ορίζοντές της και σε άλλα είδη Τέχνης, με αποτέλεσμα να ανακαλύψει πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ Φ.Ε. και Τέχνης. Έτσι με τη βοήθεια του επιστημονικού της σωματείου (Ένωση Ελλήνων Φυσικών), «πάντρεψε» την Επιστήμη και την Τέχνη, παρουσιάζοντας με τους μαθητές της θεατρικά δρώμενα με θέμα τις Φ.Ε. σε πανελλήνια συνέδρια «Τέχνης κι Επιστήμης» με εξαιρετικά αποτελέσματα. Τουλάχιστον μια δεκαετία ασχολείται με την εισαγωγή της Τέχνης στη Β/θμια Εκπαίδευση, σαν παιδαγωγικό εργαλείο και εργαλείο μάθησης. Διδάσκοντας τη Φυσική μέσα από την Τέχνη, είχε την ικανοποίηση να δει τη σπίθα του ενδιαφέροντος στα μάτια και των πλέον αδιάφορων μαθητών της. Διαβάστε περισσότερα
Όλγα Ευσταθιάδου
Η Όλγα Ευσταθιάδου γεννήθηκε 27/08/1986 στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Η ζωή της όλη ήταν όμορφα ταξίδια, έτσι με την μητέρα της, έφυγε στην Γερμανία όπου έζησε εκεί ως το 1996, επέστρεψε στην Ελλάδα με την οικογένεια της, την μητέρα της, τον αγαπητό πατριό της και την μικρή αδερφή της στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Μετά την απώλεια του πατριού της μετακόμισε το 1999 στην Κατερίνη Πιερίας, γενέτειρα της μητέρας της και γράφτηκε στο τοπικό σχολείο, όπου το 2003-2004 διατέλεσε στην Θ΄ Σύνοδο Έφηβος Βουλευτής Νομού Πιερίας στο πρόγραμμα «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ». Γύρισε στη Θεσσαλονίκη και το 2005 αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Πολίχνης (Λύκειο Μετεώρων), πέρασε με Πανελλαδικές Εξετάσεις στην σχολή Ζωικής Παραγωγής Φλώρινας, επέλεξε να μείνει στον τόπο της, έτσι γράφτηκε και αποφοίτησε το 2007 από το Ι.Ι.Ε.Κ ΞΥΝΗ στην ειδικότητα Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων. Το 2016 λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, μετακόμισε και έζησε στην Αθήνα ως 2020, όπου επέστρεψε στην γενέτειρά της, την Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε να ολοκληρώνει το πρώτο της συγγραφικό έργο, το παιδικό βιβλίο «Το ροζ φαντασματάκι». Διαβάστε περισσότερα
Νικηφόρος Αθανασιάδης
Ο Νικηφόρος Αθανασιάδης είναι φοιτητής ιατρικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεννήθηκε το 1998 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και τέλειωσε το λύκειο στην Χρυσούπολη Καβάλας. Από πολύ μικρή ηλικία είχε κλίση στη συγγραφή. Πριν μερικά χρόνια αποφάσισε να εξασκήσει το ταλέντο του γράφοντας μια σειρά βιβλίων. Αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο από αυτά. Διαβάστε περισσότερα
Νικόλαος Τσέκος
O Νικόλαος A. Τσέκος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11.9.1981. Κατευθείαν μόλις τελείωσε το λύκειο, στη σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, έφυγε για Ουαλία για να σπουδάσει Marketing. Παράλληλα με τις σπουδές του, ασχολούταν με τα δύο του μεγάλα hobby, πυγμαχία και μουσική παραγωγή. Μόλις πήρε πτυχίο και μεταπτυχιακό στο Business Administration το 2005, άρχισε να δουλεύει σε ελληνικές εταιρείες. Από το 2007 ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στη συγγραφή, σαν hobby, παράλληλα με τη μουσική. Από το έτος 2012, πήρε την τολμηρή απόφαση να αφήσει τον κόσμο του business και να επικεντρωθεί στη συγγραφή και μουσική παραγωγή. Έχει στο βιογραφικό του 4 συγγράμματα: Under Black Perspective, V Nation, Τα Γριμόρια του Santa & το UCL (Uthark Computer Language) και, όσον αφορά τη μουσική έχει εκδώσει τους δίσκους Freaky Boyz Jammin, Time Robbers,Vive Libre & Stuck Into Darkness, όπου οι οπαδοί της ηλεκτρονικής μουσικής μπορούν να βρουν ενδιαφέροντες.... Μπορείτε να τον ακολουθήσετε ή να επικοινωνήσετε μαζί του στο FB – Nick Tsekos & στο Twitter Nikolaos A. Tsekos. Διαβάστε περισσότερα