Συγγραφέας

Παρασκευή Κούρου

Η Παρασκευή Κούρου είναι τριάντα ετών, παντρεμένη και έχει έναν γιο τεσσάρων ετών.

Έχει τελειώσει το Δημόσιο ΙΕΚ στο τμήμα Δ.Ο.Σ.Ε. (Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων) και πλέον εργάζεται ως γραμματέας σε γραφείο Μηχανολόγου Μηχανικού.